Transport materiałów niebezpiecznych ADR

Oferujemy transport materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i Europy (także w krajach WNP). Dysponujemy pojazdami dostosowanymi do wymagań przewozu tego typu ładunków. Kadra naszych kierowców posiada stosowne uprawnienia, potwierdzone egzaminem państwowym, umożliwiające realizację zleceń zgodnie z normami określonymi w ADR. Zapewniamy wykonanie zleconych usług w sposób gwarantujący ochronę osób, środowiska i mienia przed niszczącym i szkodliwym działaniem przewożonych ładunków.

W naszej ofercie znajdziesz różnorodny tabor do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Realizujemy transport kontenerowy i plandekowy, proponujemy także skorzystanie z usług transportu samochodami typu izotermy, chłodnie a także busami do 3,5t.

ADR

Transport materiałów niebezpiecznych, realizowany w ramach transportu drogowego, unormowany jest przez szereg regulacji prawnych zawartych w umowie ADR i przepisach polskich. Klasyfikują one wszystkie materiały, które uznawane są za niebezpieczne dla ludzi, środowiska i dóbr materialnych. Wśród nich znajdują się zarówno materiały sypkie, jak i ciecze, gazy oraz przedmioty, tj.:

Istotnym parametrem, który muszą spełniać ładunki niebezpieczne, jest dopuszczenie do transportu oraz właściwe zapakowanie i oznaczenie. Warto dodać, że za prawidłowe opakowanie materiałów niebezpiecznych należy do nadawcy, który winien je dobrać z uwzględnieniem rodzaju ładunku oraz stopnia zagrożenia, jakie on generuje.

Jak realizowany jest transport ładunków niebezpiecznych

Zasady transportu ładunków uznanych za niebezpieczne określone są w umowie ADR. Wymogi te dotyczą zarówno uprawnień, jakie musi posiadać kierowca, jak i konstrukcji i wyposażenia pojazdów, które przewożą te materiały. Warto pamiętać, że transport ładunków niebezpiecznych wymaga także sporządzenia stosownej dokumentacji.  

Nasza firma każdorazowo dobiera środek transportu dostosowany do cech ładunku. Zapewniamy pojazdy odpowiednio przystosowane do rodzaju materiału niebezpiecznego, właściwe oznakowanie oraz doświadczonych kierowców z uprawnieniami do przewozu materiałów ADR. Transport ładunków niebezpiecznych realizujemy z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w prawie polskim i europejskim. Organizując przesył wskazujemy szlaki komunikacyjne, które stwarzają najmniejsze zagrożenie. W spedycji materiałów niebezpiecznych na trasach międzynarodowych uwzględniamy ograniczenia (na przykład nie wszystkie drogi są udostępnione do przewozu takich ładunków) oraz obowiązki związane ze zgłoszeniem lub uzyskaniem koniecznych zezwoleń od odpowiednich organów państwa.

Zatrudnimy spedytora

Zgłoś się teraz!
trendy-w-transporcie-samochodowym

Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy

Zapraszamy do kontaktu jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. Możesz liczyć na pomoc w organizacji transportu wyspecjalizowanymi, bezpiecznymi pojazdami, które spełniają obowiązujące w Polsce i Europie wymagania związane z przesyłem tego typu materiałów i substancji. Doradzimy także najlepsze rozwiązania w zakresie zabezpieczenia ładunków niebezpiecznych i rodzaju pojazdów, którymi mogą być transportowane. Zapewniamy również ubezpieczenie ładunku.

Zapraszamy do kontaktu