Transport towarów ADR – dlaczego warto powierzyć go specjalistom

Transport towarów ADR to wyzwanie logistyczne, któremu sprostać mogą wyłącznie wyspecjalizowane firmy. Nieodpowiednio przewożony ładunek stanowi bowiem ogromne zagrożenie dla ludzi, środowiska naturalnego i mienia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów oferujemy usługę transportu towarów niebezpiecznych (ADR). Czym właściwie są towary ADR? Czy istnieją przepisy regulujące ich przewóz? Jak w Contimie dbamy o ich odpowiedni transport?

Jakie przepisy regulują transport towarów ADR?

Jak zostało wspomniane, transport towarów ADR to ryzykowne przedsięwzięcie, które może zagrażać ludziom, środowisku naturalnemu i mieniu. Nie da się jednak z niego zrezygnować. Materiały ADR, pomimo niebezpieczeństwa jakie stwarzają, są wykorzystywane na masową skalę. Kwestią kluczową jest więc zadbanie o to, aby ich przewóz odbywał się w ściśle kontrolowanych warunkach. Te zaś reguluje konwencja ADR, a dokładniej mówiąc Umowa europejska dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i pierwotnie podpisana przez 9 państw, konwencja ADR to międzynarodowy dokument, który w szczegółowy sposób określa zasady transportu drogowego ładunków niebezpiecznych (ADR). Obecnie obowiązuje ona w 44 krajach, a Polska ratyfikowała ją w 1975 r.

Celem konwencji ADR jest ograniczenie do minimum ryzyka zaistnienia wypadków podczas transportu drogowego ładunków niebezpiecznych i zminimalizowanie ewentualnych ich skutków. Cechą charakterystyczną umowy jest to, że jej przepisy są nowelizowane co dwa lata. Sprzyja to ustawicznemu podnoszeniu standardów przewozu materiałów niebezpiecznych.

Konwencja ADR nie jest jednak jedynym dokumentem, który reguluje warunki transportu towarów niebezpiecznych. W Polsce obowiązuje również Dyrektywa unijna 2008/68/WE z dnia 24.09.2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych, a także rodzima legislacja, w tym m.in. ustawa z dnia 28.10.02 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

Towary ADR – co się do nich zalicza?

Konwencja ADR nie tylko określa warunki transportu materiałów niebezpiecznych i nakłada obowiązki na przewoźników, ale również wyszczególnia, jakie towary są zaliczane do kategorii ADR. Mowa tutaj m.in. o:

 •       materiałach i przedmiotach wybuchowych, np. sztucznych ogniach,
 •       gazach, takich jak acetylen i propan-butan,
 •   ciekłych i stałych materiałach zapalnych, np. wyrobach perfumeryjnych, paliwach silnikowych, lakierach do paznokci czy też zapałkach sztormowych,
 •       materiałach samozapalnych, np. bawełnie zwilżonej, fosforze białym,
 •       materiałach, które w zetknięciu z wodą wytwarzają gazy zapalne – wodorek glinu czy też węglik wapnia,
 •       materiałach zakaźnych, np. odpadach medycznych,
 •       materiałach trujących, takich jak cyjanek potasu,
 •       materiałach żrących, np. kwasie siarkowym,
 •       materiałach promieniotwórczych,
 •       materiałach utleniających, np. nadtlenku wodoru,
 •       nadtlenkach organicznych, np. kwasie nadbursztynowym.

Powyższa lista, choć długa, nie wyczerpuje katalogu wszystkich towarów zaliczanych do kategorii niebezpiecznych, czyli takich, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczalny wyłącznie na warunkach określonych w konwencji ADR. Pełny wykaz materiałów znaleźć można we wspomnianej Umowie europejskiej ADR.

Transport towarów ADR z Contimą – dlaczego warto?

Transport towarów niebezpiecznych wymaga szczególnego podejścia. Koniecznością jest zastosowanie specjalistycznych pojazdów, które zapewnią należytą ochronę przewożonym materiałom, a jednocześnie zminimalizują zagrożenie, jakie stwarzają one dla ludzi, środowiska naturalnego i mienia. Ważną rolę odgrywa również sam kierowca. Musi on znać nie tylko zasady przewozu towarów ADR, ale również sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych.

W Contimie dysponujemy profesjonalnymi pojazdami i zatrudniamy wykwalifikowanych kierowców z doświadczeniem. Pozwala nam to w terminowy i bezpieczny sposób przewozić towary ADR. Załatwiamy wszelkie niezbędne formalności i zawsze dostosowujemy środek transportu do cech ładunku. Uważnie dobieramy szlaki komunikacyjne, tak aby przewóz stanowił jak najmniejsze zagrożenie.

Depot Kontenerowy

Od 1 grudnia uruchomiliśmy nasz własny Contima Depot w Terespolu. Oferujemy: – kompleksową obsługę depotu – transport kontenerów na terminale -bezpieczeństwo -indywidualne podejście –GODZINY PRZYJMOWANIA

Czytaj więcej »

Konferencja Railfreight Summit

W pierwszych dniach września odbyła się w Łodzi międzynarodowa konferencja Railfreight Summit. Tegoroczna edycja koncentrowała się wokół rozwoju transportu kolejowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki strategicznemu

Czytaj więcej »